PERSPEKTYWICZNY RYNEK

W sektorze elektroenergetycznym Polska ma bardzo duże zaniedbania i opóźnienia inwestycyjne. Zdaniem specjalistów ponad połowa polskich elektrowni i sieci elektroenergetycznych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Większość z nich jest przestarzała,...

URUCHOMIENIE ZAKŁADU

Uruchomienie zakładu produkcyjnego Industry Technologies S.A.   We wrześniu  2016 roku Industry Technologies S.A. oddała do użytkowania zakład produkcyjny, w którym wdrożono innowacyjny proces technologiczny produkcji ceramicznych korpusów...

GRUPA INDYGOTECH MINERALS

Electroceramics S.A. jest częścią grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. Grupa przemysłowa IndygoTech Minerals S.A. rozwija innowacyjne i niestosowane dotychczas w Polsce i Europie technologie produkcji elementów ceramicznych o pożądanej obecnie wysokiej...

AKTUALNOŚCi

RAPORTY GPW

22.11.2017

Ogłoszenie o przetargu

Zapytanie ofertowe 1/2017     W związku z planowanym przystąpieniem firmy Electroceramics S.A. do konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR ...

02.10.2015

Electroceramics SA. – Zaawansowanie projektu Industry Technologies S.A.

2 października 2015 r. spółka zależna, Industry Technologies S.A. przedstawiła stan zaawansowania prac związanych z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek...

2017-11-21
Korekta - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 20 listopada 2017 roku

Zarząd Electroceramics S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr...

2017-11-20
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 20 listopada 2017 roku

Zarząd Electroceramics S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne...