PERSPEKTYWICZNY RYNEK

W sektorze elektroenergetycznym Polska ma bardzo duże zaniedbania i opóźnienia inwestycyjne. Zdaniem specjalistów ponad połowa polskich elektrowni i sieci elektroenergetycznych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Większość z nich jest przestarzała,...

URUCHOMIENIE ZAKŁADU

Uruchomienie zakładu produkcyjnego Industry Technologies S.A.   We wrześniu  2016 roku Industry Technologies S.A. oddała do użytkowania zakład produkcyjny, w którym wdrożono innowacyjny proces technologiczny produkcji ceramicznych korpusów...

GRUPA INDYGOTECH MINERALS

Electroceramics S.A. jest częścią grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. Grupa przemysłowa IndygoTech Minerals S.A. rozwija innowacyjne i niestosowane dotychczas w Polsce i Europie technologie produkcji elementów ceramicznych o pożądanej obecnie wysokiej...

AKTUALNOŚCi

RAPORTY GPW

09.03.2018

Korekta Ogłoszenia o przetargu 2

Usługa badawcza polegająca na opracowaniu technologii do produkcji izolatorów wysokiego napięcia z zastosowaniem prasowania izostatycznego Data publikacji: 09.03.2018

06.03.2018

Ogłoszenie o przetargu 3

Usługa badawcza polegająca na opracowaniu technologii konstrukcji izolatora wysokiego napięcia tj. wykonanie badań tworzywa izolatora, badań wytrzymałościowych i...

2018-03-21
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 r.

Zarząd Electroceramics S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za...

2018-03-05
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 r. Spółka...